Výprava za legendárním mečem

Oddílovka světlušek a skautek ke Dni sesterství
Březen 15, 2014
Turnaj ve vybíjené
Duben 4, 2014
Zobrazit vše

Výprava za legendárním mečem

Ve dnech 21.-22. února se uskutečnila další akce oddílu vlčat. Tentokrát jsme využili prostředí nedašovské fary a zdejší přírody k utužování našeho kolektivu…Cílem této výpravy bylo najít legendární meč z dávné doby…

Večer jsme hráli hry a zhlédli jsme film Kozí příběh se sýrem, u kterého jsme usnuli… Druhý den jsme se vydali hledat legendární meč, který by měl být ukrytý poblíž Měsíčního údolí, kde se nachází místo, kterému se Říká Zimec. Na tomto místě se započali psát první řádky skautování v Návojné. Na místě jsme se utábořili – uvařili jsme si kotlíkový guláš a opekli klobásky. Po tomto posilnění jsme objevili bojovníka z doby minulé – jakoby se zastavil čas. Bojovník nám ukázal směr, kde by se měl bájný meč nacházet. Meč jsme nakonec nalezli a pečlivě jej střežili po zbytek výpravy. Akce se zúčastnilo 14 dětí, z nichž nejmladší navštěvuje ještě mateřskou školu, a 4 vedoucí.

Více fotografií naleznete zde.