Aktuality

Prosinec 31, 2009

PF 2010

Mít světlo ve tmě, jasný cíl na své cestě a hodně ochotných přátek, kteří s vámi kousek půjdou Vám všem za celé skautské středisko přeje Astr
Prosinec 27, 2009

Dovoz Betlémského světla

V sobotu 19.prosince si naši skauti převzali na vlakovém nádraží v Bylnici Betlémské světlo od skautů z Brna. Toto světlo pak roznášeli do domácností našeho města […]
Prosinec 10, 2009

Nový vůdce 1.oddílu

Dne 4.12.2009 jmenovala středisková rada bratra Martina Naňáka novým vůdcem 1.oddílu skautů. Přejeme mu hodně zdaru a úspěchů při vedení oddílu.
Prosinec 10, 2009

Výroba adventních věnců

V pátek 27.listopadu od 14:30 hodin si děti a jejich rodiče ve Skautském sále vyráběly adventní věnečky. Každý měl za úkol přinést základ na věnec a […]
Prosinec 7, 2009

Tábor 2009 – Hvězdná brána

Zadal jsi tu adresu správně? Proč se to neotevřelo? Tak asi takovými slovy byl zahájen letošní tábor, byl totiž ve znamení tajného armádního programu Hvězdná brána. […]
Prosinec 7, 2009

Pohádkový hrad plný překvapení 2009

Kdo projížděl v neděli 23.srpna Brumovem-Bylnicí v odpoledních hodinách, jistě si položil otázku, co se to v okolí hradu děje. Všude byla zaparkovaná samá auta a […]