Valný sněm Junáka v Havířově

Čekatelský kurz a zkoušky 2008
Březen 31, 2008
Skautské hry bez hranic
Květen 6, 2008
Zobrazit vše

Valný sněm Junáka v Havířově

V havířovském Kulturním domě Petra Bezruče se uskutečnil ve dnech 11.-13. dubna 2008 12. valný sněm Junáka. Skauti zde schválili nový program a zvolili nové vrcholné vedení organizace. Do nejmladšího města republiky se dostavilo přes 450 zástupců skautů z celé ČR. Z našeho okresu se zúčastnila jedenáctičlenná výprava.

Jaké byly hlavní úkoly sněmu? Především se rozhodovalo o dalším směřování celé organizace. Za tímto účelem byl představen nový program pro skauty a skautky, jehož tvorbou se Junák zabýval několik let.563 „Výsledkem několikaletého snažení inovace programu je představení tzv. nové stezky. Jde o knížku v designu fantasy, ve které si každé dítě bude moci vybrat a pak označit splněný úkol. Stezka totiž před děti staví různé výzvy v podobě zábavných aktivit“, řekl tiskový mluvčí skautů Jan Žáček. Ten dále uvedl, že při inovaci programu skauti využívají moderní pedagogické trendy, jako například metodu kompetencí. „Cílem nového programu je mimo jiné zvládnutí základních předpokladů moderní společnosti. Tedy schopnost komunikovat, vyhledávat informace, řešit problémy i krizové situace, spolupracovat s druhými,“ dodal Žáček.
Důležitým bodem programu bylo zvolení vrcholného vedení na následující tři roky a s tím spojené projednání priorit Junáka na roky 2008 až 2011. Jako priority byly zvoleny:

  • Posilování sounáležitosti
  • Zlepšení kvality oddílové činnosti
  • Získávání a udržení lidí

Jak ale bude Junák v následujících třech letech vypadat však záleží jenom na nás, skautských vedoucích.