Na čem je skautské hnutí založeno


Skautské hnutí existuje již ve 216 zemích a teritoriích světa. Na světě tak existuje více než 60 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. „Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět“.

„Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.“

Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí:
• odpovědnost za sebe a svůj rozvoj spolupráce,
• pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí,
• hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují.
"Skauting - to je srdeční záležitost. Skaut učí věcem, které se v životě hodí. Být skaut není "out"!"

skautská členka, 17 let