Činnost skautů a skautská výchova

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí. V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová
přátelství.
Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály,
hrají na kytaru nebo sportují.
Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat,
být součástí světa.
"Přátelství na celý život, schopnost efektivní týmové spolupráce, organizace času i lidí, láska k přírodě a mnohem víc - to mi dal, dává a dávat vždy bude jedině skaut!"

skautská členka, 29 let