Středisko Brumov-Bylnice


Počátky skautské organizace ve městě Brumově-Bylnici sahají do roku 1945. Začalo zde fungovat několik družin a zanedlouho vzniklo díky neustálému růstu členů celé skautské středisko. Vývoj však zastavila politická situace a v roce 1948 byla skautská činnost zakázána.

Skautská hnutí bylo poté ve městě znovuobnoveno v roce 1968, avšak pouze prostřednictvím spolupráce se střediskem ve Zlíně. Jednalo se o jednu družinu skautů a později jednu družinu skautek, které se oficiálně registrovaly právě pod zlínské středisko. V roce 1970 je však skauting znovu potlačen a roku 1972 končí také skautská činnost ve zdejším městě.

K znovuobnovení Junáka pak dochází až v roce 1990, kdy je založen chlapecký oddíl se čtyřmi družinami a celkem 34 členy. Brzy začne fungovat také dívčí oddíl a díky tomu vzniká v březnu roku 1990 skautské středisko s 58 registrovanými členy.

Od té doby funguje středisko nepřetržitě a v současné době registruje více než 100 svých členů všech věkových kategorií. Kromě své práce s dětmi pořádá pro veřejnost mnohé akce a události, z nichž k nejvýznamnějším patří skautský ples, dětský karneval, rukodělné činnosti o Vánocích či Velikonocích, a především Pohádkový hrad – soutěžní odpoledne pro děti s návštěvností cca 1.000 soutěžících dětí, jejich rodičů a známých.
V minulosti se k akcím této organizace řadily také další významné akce a události, díky kterým je mohla nezainteresovaná veřejnost lépe poznat jako „fašanky“, Strašidelný hrad, Kateřinské štrůdlovaní a další.

V nynějších letech je to především roznášení Betlémského světla, kdy na Štědrý den skauti přichází do každé domácnosti ve městě a spolu se světlem rozdávají také propagační kapesní kalendář s fotografiemi ze skautské činnosti uplynulého roku. V minulosti jsme také vydávali občasník - Skautskou stopou.
"Nezapomenutelné zážitky, opravdoví přátelé, pravé hodnoty a zábava - to je pro mne skaut!"

skautská členka, 26 let