Skauting a jeho počátky


Skauting má své kořeny na začátku 20. století. V roce 1907 uspořádal zakladatel celosvětového skautingu Robert Baden Powell první skautský tábor na světě na ostrově Brownsea. Po úspěchu tohoto tábora vydává knihu Scouting for boys, ve které popisuje svou výchovnou metodu, a skauting se brzy začne šířit do Evropy i do zámoří.

Počátky českého skautingu jsou spjaty se jménem profesora A. B. Svojsíka, který v roce 1911 odjel do Anglie, aby poznal tamější skauty a inspiroval se pro založení tohoto výchovného hnutí také v českých zemích. V roce 1912 sepsal knihu Základy Junáctví, v čer-venci téhož roku začíná první skautský tábor u nás, nedaleko hradu Lipnice. Brzy po založení hnutí se ke skautingu přidávají také dívky, které mají svůj první tábor v roce 1915 u Živohoště.

Během své existence byl skauting celkem třikrát zrušen a zakázán z politických důvodů a řada činovníků se také stala obětí politických procesů.Vždy však došlo k znovuobnovení organizace i její činnosti. Po sametové revoluci je Junák znovuobnoven naposledy, a od té doby organizace funguje nepřetržitě již více než 20 let. Junák – český skaut, z.s. má v současné době více než 50 tisíc členů ve 2.113 oddílech a je největší výchovnou organizací u v České republice.

V České republice existuje skautské hnutí od roku 1912. V té době se jednalo pouze o jedno hnutí, no postupem času se v rámci něj vydělilo několik dalších. Všechny patří obecně pod skauting, mají stejné cíle, no ne všechny tvoří jednu organizaci jako takovou.
"Skaut je místo, kde můžete objevit a rozvinout své schopnosti!"

skautský člen, 25 let