Zajímavá fakta a čísla

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 60 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

1945

Je rok, kdy byl založen
skauting v našem městě.

1080+

Počet hodin, který ročně stráví vedoucí v našem městě při skautské výchově.

ZDARMA

Je vše, co děláme.
Jsme dobrovolníci.

32

Akcí, ročně jako středisko pořádáme -
v rámci naší činnosti nebo ve městě.

8

Akcí pořádáme ročně pro veřejnost.
Nejznámější je Pohádkový hrad.

1907

Je rok založení celosvětové
skautské organizace.

216

Je počet zemí, ve kterých
působí skautské organizace.

60 mil.

Počet skautských členů
na celém světě.

75 650

Počet registrovaných členů
Junáka v ČR v roce 2023.

1 175

Táborů ročně pořádají
v ČR skauti.

13 007

Dobrovolníků se podílí na chodu organizace.

NEVYČÍSLITELNÁ

Je hodnota zážitků, které
každý člen ve skautu prožije.
"Přátelství na celý život, schopnost efektivní týmové spolupráce, organizace času i lidí, láska k přírodě a mnohem víc - to mi dal, dává a dávat vždy bude jedině skaut!"

skautská členka, 29 let