Brumovští skauti rozdávali radost handicapovaným

Zdravotnický kurz v Kroměříži – podzim 2011
Prosinec 10, 2011
Brněnští skauti nám předali Betlémské světlo
Prosinec 20, 2011
Zobrazit vše

Brumovští skauti rozdávali radost handicapovaným

Brumovské skautské středisko vyslalo 8. 12. 2011 svůj tým do Zlína na akci Paraparáda aneb Spolu jedem světem. Tato akce je neformálním sportovním setkáním handicapovaných se „zdravými“ účastníky, pořádané studenty z Fakulty Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně…

V jedné ze zlínských tělocvičen změřili své síly s handicapovanými mimo skautů i zástupci Policie ČR, členové Hasičského záchraného sboru Zlínského kraje či hokejisté univerzitního týmu. Soutěžilo se např. ve slalomu na vozíčku, stavbě mrakodrapu, tvorbě čínského draka nebo lovu tučnáků. Celá akce se totiž nesla v duchu cesty kolem světa.

Cíl projektu, tedy překonání bariér mezi „zdravými“ a handicapovanými, potvrdil všudypřítomný úsměv na tvářích a doslova hmatatelná radost.

Více informací o projektu Parapárada neleznete zde.