Na skautském dni jsme vstoupili do 2. století českého skautování!

Soutěž Rychlé šípy skončila!
Květen 22, 2012
Roverský závod pohledem účastníka
Květen 30, 2012
Zobrazit vše

Na skautském dni jsme vstoupili do 2. století českého skautování!

26. května 2012 jsme Skatským dnem s Memoriálem Šedého Vlka, odpolednem pro děti s názvem Mámo, táto, pojď si se mnou hrát, roverským závodem Poslové Václava II., vyhlášením soutěže Rychlé šípy v Brumově-Bylnici a taneční zábavou s kapelami Dynamic a Manewr vstoupili do 2. století českého skautování…

V rámci dne proběhl v okolí bylnického hřiště další ročník závodu – Memoriál Šedého Vlka. Skauti, skautky, světlušky a vlčata z Brumova-Bylnice, Nedašova, Valašských Klobouk, Horního Lidče, Lidečka, Pozlovic, Luhačovic, Štítné nad Vláří a Horného Srní a Nemšové mezi sebou soupeřili ve skautských i neskautských dovednostech a snažili se dobýt Takešiho hrad – celý závod se totiž nesl v duchu této legendy. Závodníci např. poslepu překonávali pavoučí síť, rozšifrovávali utajenou zprávu, řešili krizové situace, ošetřovali zraněné či stříleli ze vzduchovky.

Výsledky ze závodu

Celá výsledková listina je umístěna zde.

V odpoledních hodinách si všechny děti mohly v rámci bloku Mámo, táto, pojď si se mnou hrát vyzkoušet, jaké je to cestovat kolem světa a poznávat nové místa, zaskákat si na trampolíně a projet se v koňském voze.

Celé odpoledne probíhal také závod pro starší skauty a skautky, kteří se nazývají roveři a rangers. Tyto tzv. roverské závody jsou většinou zkouškou fyzických, ale často i psychických sil, či poměřováním znalostí a dovedností roverů. Ti se zde mají také naučit se hodnotit sám sebe bez ohledu na ostatní. Závody jsou příležitostí k překonávání se, k nacházení vztahu ke svému tělu a zdraví skrze sportovní výkon, případně k rozvoji dovedností, znalostí a v neposlední řadě podporují týmovou spolupráci a utužují přátelství. A tak se 5 družinek závodníků z Brumova-Bylnice, Štítné nad Vláří a Horného Srní proměnilo v posly českého krále Václava II., který se „…rozhodl rozšířit panství přemyslovské, jakožto území české a moravské, o další území,“ a získat tím další spojence proti stále se rozšiřujícím Habsburkům. Tito poslové zdolávali nástrahy Míšeňska, Kujavksa, Horního Slezska, Polska a Uher. Na závodníky čekalo mimo jiné signalizování morseovky, rozdělávání ohně, střelba ze vzduchovky, historický kvíz či překonávání řeky Dunaj – sjezd na horolezeckém laně přes řeku v cca 10 m výšce. To vše a mnohé další absolvovali v téměř 20 km vyčerpávajícím závodu.

V podvečerních hodinách proběhlo vyhodnocení soutěže Rychlé šípy v Brumově – Bylnici, kterou úspěšně absolvovalo 22 rodin. Do soutěže se zapojilo i několik dalších rodin, které však nesplnili všechny úkoly. Kromě rodin krabičku s ježkem v kleci našli i Koťátka z mateřské školky s paní učitelkou Holbovou. Úspěšní řešitelé si tedy mohli vyzvednout věcné ceny a Julie Schenková s rodiči i poukázku do brumovské pizzerie. Všem, kteří jste se do hledání „pokladů“ zapojili moc děkujeme!

Ocenění od Okresní rady Junáka Zlín během tohoto slavnostního dne si za rozvoj skautingu na Zlínsku převzali z rukou Antonína Strnada – Astra – místopředsedy okresní rady a vedoucího našeho střediska Klára Staníková – Střamla a Lukáš Kostka – Rafan.

Večer zaplál slavnostní oheň, svěsila se národní vlajka, ale program ještě nekončil. Vyvrcholením našich oslav byla taneční zábava s kapelami Dynamic a Manewr, kde i unavení roveři a rangers znovu ožili, a také ohňostroj, kterým jsme pomyslně vstoupili do 2. století skautingu v našich zemích. Zbylí vytrvalci si ještě zvládli zazpívat do pozdně nočních hodin táborákové písničky a završit tak skvělý den v přítomnosti svých bratrů a sester – skautů a skautek!

Všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci tohoto náročného dne, děkujeme!