Změna názvu organizace

Oddílová akce vlčat ve dnech 20.-21.3.2015
Duben 5, 2015
Memoriál Šedého Vlka 2015
Květen 6, 2015
Zobrazit vše

Změna názvu organizace

Informujeme veřejnost, že ke dni 1. dubna 2015 dochází ke změně názvu naší organizace z Junák – svaz skautů a skautek ČR na nový název Junák – český skaut, z. s. O změně názvu rozhodli delegáti Valného sněmu v březnu loňského roku v Litomyšli. Vracíme se tím k názvu, s nímž Junák jako samostatný spolek v roce 1914 vznikl.

Jsme přesvědčeni, že i pod staro-novým názvem se nám bude nadále dařit oslovovat pro myšlenku skautingu další a další dívky a chlapce a budeme tak přispívat k utváření lepšího světa právě tak, jak je naším posláním, tedy formováním mladého člověka.