Vedoucí střediska Antonín Strnad – Astr byl oceněn

Ohlédnutí za 28. skautským plesem
Leden 18, 2018
Dětský karneval 2018
Únor 1, 2018
Zobrazit vše

Vedoucí střediska Antonín Strnad – Astr byl oceněn

Vedoucí brumovského skautského střediska Antonín Strnad – Astr byl za svou dlouholetou dobrovolnou činnost ve skautské organizaci Junák oceněn 12.12.2017 ve Vsetíně hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem a dalšími členy krajské rady.

Bc. Antonín Strnad

Antonín Strnad pracuje jako ředitel Domu dětí a mládeže v Brumově – Bylnici, je spoluzakladatel skautského střediska, které spadá pod organizaci Junák – český skaut, z.s. Se skupinou kamarádů založili nejprve skautský oddíl a po té i celé středisko. Nejprve vykonával funkci vedoucího oddílu a později vedoucí střediska, které se věnuje bezmála 27 let. Během svého působení vykonával vůdce oddílu, rádce družiny, vedoucí tábora, hospodáře, člena revizní komise, řídil rekonstrukci Skautského sálu. V letech 2004-2013 působil jako místopředseda okresní rady Junák. Střediskem prošlo více jak 3 000 dětí. Často jsou to děti i ze sociálních rodin nebo zdravotně znevýhodněné. Ve městě a v blízkém okolí je považován za člověka schopného, ochotného. Patří k lidem, kteří jsou dobrým příkladem člověka, který nezahálí a dobrovolně se podílí na výchově a rozvoji osobnosti dětí.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Zlínského kraje.

Astře děkujeme za vše!