Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Družinky o 5 a více členech pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé,stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat. Jednotlivé družinky se poté sdružují do 4 oddílů:

Družiny v našem středisku

svetlusky

Světlušky

Oddíl pro dívky ve věku 6-10 let.

Smajlíci (1.-5. třída ZŠ) se schází každé úterý od 15:30 do 17:00.
rádcové: Adéla Nedavašková - Adýsek, Anna Sopková - Srdíčko, tel. 739 204 094

Světýlka (1.-3. třída ZŠ) se schází každý pátek od 15:30 do 17:00.
rádcové: Veronika Naňáková, tel. 734 392 774, Eliška Pinďáková, Blanka Bařinková, Eliška Naňáková, tel. 734 392 775

Vedoucí oddílu: Eva Strnková - Střelka, tel. 603 553 932
vlcata kopie

Vlčata

Oddíl pro chlapce ve věku 6-10 let.

Páteční družina se schází každý pátek od 15:00 do 16:30.
rádce: Tomáš Marek - Mike, tel. 735 005 807, Tomáš Vaculčík - Tom, tel. 605 304 869

Sobotní družina se schází každou sobotu od 9:00 do 10:30.
rádcové: Michal Drcman - Kočičák, tel. 734 606 380, Jiří Rejda - Medvěd, tel. 739 810 435


Vedoucí oddílu: Michal Drcman - Kočičák, tel. 734 606 380
skautky

Skautky

Oddíl pro dívky ve věku 11-15 let.

Dračice (6.-9. třída ZŠ)se schází každý pátek od 15:30 do 17:00.
rádcové: Radka Holcová - Tessi, tel. 777 595 410, Kristýna Šuláková - Kiki, tel. 607 119 564

Vedoucí oddílu: Marie Caletková - Hurvínek, tel. 732 862 815
skauti

Skauti

Smíšený oddíl pro chlapce i děvčata.

Brumovská větev (kluci ze 6.-9. třídy ZŠ) se schází každý pátek od 16:30 do 18:00.
rádcové: Ondřej Sopek - Drak, tel. 736 122 922, Matěj Struhař - Mates, tel. 732 689 895

Klobucká větev - Tučnáčci (kluci i holky ze 2.-5. třídy ZŠ) se schází každý pátek od 14:15 do 15:45 v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách. rádcové: Radoslava Kostková - Erka, tel. 604 178 222, Petr Lysák - Peťan, tel. 734 478 374, Monika Mikulčíková - Líja, tel. 737 491 263

Vlachovská větev se schází ve Vlachovicích vedle fary každý pátek od 16:00 do 17:30 (kluci i holky ze 6.-9. třídy ZŠ) a od 15:00 do 16:30 (kluci i holky ze 2.-5. třídy ZŠ).
rádcové: Julie Šmatlové - Lála, tel. 733 290 826, Petr Novák - Lvíče, tel. 737 828 640

Vedoucí oddílu: Matěj Struhař - Mates, tel. 732 689 895
"Skaut? Ten umí pracovat v týmu, být zodpovědný a především drží slovo! To jsou vlastnosti, které ocení i potenciální zaměstnavatelé při pohovorech - a to je bezesporu velká konkurenční výhoda."

skautský člen, 27 let