Zapálení ohně na kopci Stráž na počest 100 let českého skautingu