Na skautském dni jsme vstoupili do 2. století českého skautování!