Skautský den spojený s oslavami 100 let českého skautingu