1. česko-slovenské setkání skautů mladší generace v Horném Srní očima našich skautek