Zahajovací schůzka 2017 – Přidej se ke skautům i ty!