Vedoucí střediska Antonín Strnad – Astr byl oceněn