Čekatelský kurz a zkoušky 2008

Malování vajíček a pletení pomlázek
Březen 15, 2008
Valný sněm Junáka v Havířově
Duben 14, 2008
Zobrazit vše

Čekatelský kurz a zkoušky 2008

O víkendu 22.-24.února a 7.-9.3. 2008 se v našem středisku uskutečnil čekatelsky kurz a zkoušky. Jedná se o kurz pro budoucí skautské vůdce. Instruktoři uchazeče zkoušeli v sobotu 8.března z oborů pedagogika, psychologie, hospodaření, zdravověda, bezpečnost, organizace a právo, myšlenkové základy skautingu a metodika. Složení zkoušek umožní čekatelům spoluúčast na vedení oddílů nebo táborů.

Kurzu se zúčastnilo 20 skautů a skautek ze středisek Malenovice, Otrokovice, Luhačovice, Slavičín, Štítná nad Vláří, Pozlovice, 3. stř. Zlín a Brumov-Bylnice. Zahájení kurzu pod názvem Poslové Václava II. proběhlo slavnostně v prostorách hradního sklepení. Uchazeči byli poté vysláni do okolí města hledat a zamýšlet se nad třemi základními principy skautingu: povinností k Bohu (vyšším hodnotám), povinností vůči ostatním a povinností k sobě samému. V průběhu soboty a neděle probíhaly jednotlivé přednášky a přítomné čekala řada úkolů a her.

Ve druhém týdnu všech 20 účastníků ve věku od 16 do 23 let s věkovým průměrem 19 let absolvovalo zkoušky ze všech předmětů. Nejnáročnější pro uchazeče bylo právo a organizace a bezpečnost. Všichni ale úspěšně absolvovali zkoušky a tak po slavnostní večeři mohl ve hradním sklepení král Václav II. jmenovat všech 20 uchazečů na ČEKATELE a předat jim slavnostně dekter a čekatelský odznak. Slavnostní atmosféru doplnil Otěkotě fanfárou na trubku.

Děkujeme přítomným účastníkům i organizátorům za přípravu a přístup k této akci a přejeme všem hodně slunce na skautské stezce.