Tábor skautů roku 2014

Zakončení skautského roku spojené se stanováním
Červen 25, 2014
S Pohádkovým hradem do našich pohádek
Září 1, 2014
Zobrazit vše

Tábor skautů roku 2014

Stejně jako loni a předloni se začátkem prázdnin brumovští skauti utábořili na louce mezi Študlovem a Střelnou. Letos tady vyrostlo rytířské ležení a táborníci se stali pážaty. Po splnění zkoušek se mohli stát rytíři kulatého stolu.

Před táborem obdržel každý táborník dopis od krále Artuše. Král Artuš žádal o sjednocení rozpolcené Anglie. Podle legendy, kterou se táborníci v průběhu tábora dozvídali však nestačilo pouze sjednotit celou Anglii, ale také získat Svatý grál.Ke splnění takto náročných úkolů si musel každý táborník vyrobit vlastní výzbroj. Proto každé páže prošlo zbrojířskými dílnami. Zde si vyrobilo vlastní meč, štít a každý rod bojovou zástavu. Důležitou součástí rytířského života je šerm. Proto každé páže prošlo školou šermu pod vedením zkušeného šermířského mistra Draka.

Aby táborníci získali dostatek prostředků pro sjednocení Anglie plnili různé Artušovi úkoly. Pomáhali převážet Artušův poklad, dobývali Mordredův hrad. Zůčastnili se mnoha rytířských turnajů v různých disciplínách jako je šerm, lukostřelba, básnické dovednosti a jiné.Každý rytíř se musí o sebe dokázat postarat proto i letošní tábor museli táborníci připravit na ohni kuře, nebo upéct hada z těsta.

Po celou dobu získavali táborníci mapu, aby se mohli v závěru tábora vydat na cestu za Svatým grálem. Na konci této dlouhé a nelehké cesty zjistili, že Svatý grál je v nich. Je to přátelství a jedině když zůstanou spolu, může Anglie zůstat navždy jednotná. A protože končil tábor odvezli si táborníci toto poselství s sebou domů. A určitě se těší na další společné chvíle strávené mezi skauty.