Skautky

9 srpna, 2023

Ohlédnutí za táborem starších členů 2023

V letošním roce se táborníci přesunuli do Číny na přelomu 3. století. Společně s čestným Liu Beiem a jeho bratry se snažili obnovit spravedlivou vládu ve válkou zmítané zemi. Než byl mír nastolen, osvojili si táborníci čínské hůlky u jídla, prošli Hedvábnou stezkou, vyzvali na duel legendárního válečníka Lu Bua, prožili Den bláznů, dostali se až k císařskému dvoru, kde čelili intrikám zkorumpovaných rádců, přešli PůlČíny až nakonec vybojovali bitvu u Rudého útesu...
23 února, 2022

Vzdělávání mladých vedoucích

Ve dnech 18. a 19.2 se uskutečnila oddílová akce určená pro mladé vedoucí z našeho střediska. Vedoucí se dozvěděli něco o tom jak funguje nejen naše středisko, ale i celá naše organizace.