Aktuality

Prosinec 10, 2009

Nový vůdce 1.oddílu

Dne 4.12.2009 jmenovala středisková rada bratra Martina Naňáka novým vůdcem 1.oddílu skautů. Přejeme mu hodně zdaru a úspěchů při vedení oddílu.
Prosinec 10, 2009

Výroba adventních věnců

V pátek 27.listopadu od 14:30 hodin si děti a jejich rodiče ve Skautském sále vyráběly adventní věnečky. Každý měl za úkol přinést základ na věnec a […]
Prosinec 7, 2009

Tábor 2009 – Hvězdná brána

Zadal jsi tu adresu správně? Proč se to neotevřelo? Tak asi takovými slovy byl zahájen letošní tábor, byl totiž ve znamení tajného armádního programu Hvězdná brána. […]
Prosinec 7, 2009

Pohádkový hrad plný překvapení 2009

Kdo projížděl v neděli 23.srpna Brumovem-Bylnicí v odpoledních hodinách, jistě si položil otázku, co se to v okolí hradu děje. Všude byla zaparkovaná samá auta a […]
Červen 5, 2009

Rádcovský kurz 2009

Rádcovský kurz probíhal ve dvou částech: 13. – 15. 3. 2009 a 3. – 5. 4. 2009. Cílem našeho kurzu bylo seznámit se s fungováním družiny, […]
Květen 28, 2009

Výstava Skauting včera a dnes

Současně s výstavou, „SKAUTING VČERA A DNES“, která probíhala v městském muzeu od 26.března do 9.května 2009, byla uskutečněna soutěž o ceny pro zájemce z řad […]